SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Städtjänst det bara en av de områden som ligger inom vårt verksamhetsområde

“Städtjänst det bara en av de områden som ligger inom vårt verksamhetsområde”, säger Peter Svanborg, VD på HjälpHemma.se Man erbjuder, vid sidan av städhjälp också andra typer av tjänster. I utbudet till exempel strykning av tvätt och en del  annat som en familj kan behöva avlastning med. “Det handlar om att kunna skapa en bättre vardag för de människor som väljer att ha oss som leverantör av städtjänst med mera. Det är ett hedersamt uppdrag, tycker vi, att kunna skapa en annan känsla i tillvaron för många”.

Att komma hem till ett städat hem är ju naturligtvis en skön upplevelse för de allra flesta. Att, efter en hel dags arbete, och kanske hämtning av ungarna på dagis, slippa komma hem och börja ta tag i smutstvätt, disk och annat kan ju vara ovärderligt. “Det finns ju roligare saker att ta sig för efter att ha kämpat en lång dag på jobbet”, fortsätter Peter, som startade företaget för cirka fem år sedan. “Att komma från en massa måsten på jobbet till en massa måsten hemma är nog en situation som de allra flesta känner igen sig i alltför väl. Vi tycker då att det är väsentligt att kunna bidra till bättre kontakt mellan familjemedlemmar och får ofta höra att vi är med och åstadkommer just detta. Det är sådant som gör att man orkar dra lite extra i det här jobbet”.

Hjälp Hemma lägger man mycket resurser på att följa upp hur exempelvis städtjänsten fungerat och hur kunden upplever kvaliteten på de utförda uppdragen. “Det räcker ju inte med att det är rent och snyggt i kundernas hem”, säger Peter. Vi månar också om att man upplever en trygghet när våra anställda är på besök och att man känner sig personligt bemött. Sådant är minst lika viktigt”, slutar Peter. Läs mer på www.hjalphemma.se

 

hyra in extern expertis inom Human Resources

Om du vill hyra in extern expertis inom Human Resources, vänd dig i så fall till konsultföretaget HRM Solutions. Vi har en mångårig erfarenhet av arbete med organisationer i alla storlekar, svenska och internationella. I många fall har vi hjälpt företag, föreningar och andra organisationer att ta sig igenom komplicerade omstruktureringar till följd av expansioner (exempelvis fusion eller förvärv) eller nedskärningar (avyttringar eller uppsägningar). Vi har gedigen kompetens från både operationellt och strategiskt arbete.

HRM Solutions arbetar pragmatiskt och anpassar lösningar till kundens specifika behov och önskemål. Bland tidigare kunder hittar du bland annat Menigo Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. Gå in på vår hemsida, www.hrmsolutions.se, och läs mer om vår vision och våra tjänster. Om du vill veta mer om oss och vad vi kan göra för att stärka din organisation är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon, +46 722 216 750, eller via e-post, info@hrmsolutions.se.

Möt Ulrika Wahllöf, senior konsult för HRM Solutions. Ulrika har sedan 1988 samlat på sig erfarenhet av HR-ledning från ett flertal sektorer, exempelvis IT, finans, turism och service. Hon har specialistkompetens inom ett flertal områden och lett såväl rekryteringsprojekt som styrprojekt under avyttringsfaser. I tio år har Ulrika innehaft chefsbefattning inom HR ett globalt ansvarsområde. Några av hennes uppdragsgivare inkluderar TradeDoubler, NasdaqOMX, Actio, Microsoft och Svenska Turistföreningen.
Idag kan HRM Solutions bland annat erbjuda uthyrning av HR-chef, rådgivning och revision. Vi har också tagit fram ett attraktivt mentorsprogram som riktar sig till HR personal som ställs inför nya utmaningar. Vi på HRM Solutions hoppas att vi snart kan arbeta med dig för att stärka din organsation!

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa