SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
hyra in extern expertis inom Human Resources
September 5th, 2013

Om du vill hyra in extern expertis inom Human Resources, vänd dig i så fall till konsultföretaget HRM Solutions. Vi har en mångårig erfarenhet av arbete med organisationer i alla storlekar, svenska och internationella. I många fall har vi hjälpt företag, föreningar och andra organisationer att ta sig igenom komplicerade omstruktureringar till följd av expansioner (exempelvis fusion eller förvärv) eller nedskärningar (avyttringar eller uppsägningar). Vi har gedigen kompetens från både operationellt och strategiskt arbete.

HRM Solutions arbetar pragmatiskt och anpassar lösningar till kundens specifika behov och önskemål. Bland tidigare kunder hittar du bland annat Menigo Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. Gå in på vår hemsida, www.hrmsolutions.se, och läs mer om vår vision och våra tjänster. Om du vill veta mer om oss och vad vi kan göra för att stärka din organisation är du alltid välkommen att kontakta oss per telefon, +46 722 216 750, eller via e-post, info@hrmsolutions.se.

Möt Ulrika Wahllöf, senior konsult för HRM Solutions. Ulrika har sedan 1988 samlat på sig erfarenhet av HR-ledning från ett flertal sektorer, exempelvis IT, finans, turism och service. Hon har specialistkompetens inom ett flertal områden och lett såväl rekryteringsprojekt som styrprojekt under avyttringsfaser. I tio år har Ulrika innehaft chefsbefattning inom HR ett globalt ansvarsområde. Några av hennes uppdragsgivare inkluderar TradeDoubler, NasdaqOMX, Actio, Microsoft och Svenska Turistföreningen.
Idag kan HRM Solutions bland annat erbjuda uthyrning av HR-chef, rådgivning och revision. Vi har också tagit fram ett attraktivt mentorsprogram som riktar sig till HR personal som ställs inför nya utmaningar. Vi på HRM Solutions hoppas att vi snart kan arbeta med dig för att stärka din organsation!


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa